Bokföring / Redovisning

Bokföring / Redovisning2019-02-06T14:07:19+01:00

Bokföring / Redovisning

– effektiv ekonomisk kontroll

Med oss som redovisningsbyrå får du på ett enkelt sätt
en bra koll på hur den ekonomiska statusen är i
företaget. Varje månad får du ett lättöverskådligt
rapportpaket som ger dig bra kontroll på hur bland
annat resultatet och likviditeten utvecklas i företaget.